Орални жаришта

Оралното здравје секако дека има влијание врз целокупното здравје на човекот. Во човековиот организам може да настанат такви патолошки состојби кои под одредени околности...

Промени во устата при анемични состојби

Скоро сите хематолошки заболувања се одразуваат врз здравјето на оралната лигавица. Промените во усната празнина може да се јават пред клиничката манифестација на болеста,или...

Промени во усната празнина при заболувања на белите крвни клетки

Општо за леукоцитите Белите крвни клетки (леукоцити) се составен дел од крвта и го штитат организмот од инфекции и други штетни материи. Се создаваат во...

Нарушувања на виличниот зглоб

Виличниот (темпоромандибуларен) зглоб е подвижен зглоб кој ја поврзува долната вилица (mandibula) со слепоочната коска (со базата на черепот). Се наоѓа веднаш пред увото, од...

Eндодонтска терапија – лечење на коренските канали

  Ендодонција е гранка на стоматологијата која се занимава со болестите на забната пулпа, нивна дијагноза и третман. Забната пулпа (она што кај народот е познато како ,,нерв” на забот) е меко...

Како хормоните влијаат на вашето орално здравје

Знаеме дека хормоните влијаат врз нашето расположение, но дали мислите дека тие влијаат врз вашето орално здравје? Да, тие влијаат врз нашето орално здравје...

Циркуларен кариес

Што претставува циркуларниот кариес? Циркуларниот кариес (Baby bottle caries) е специфичен облик на кариес на млечните заби. Од вообичаените форми на кариес на млечни и трајни заби...

Избор на четкичка за заби – стандардни, електрични и интердентални четкички

Препораката за правилен избор на четкичката за заби треба да потекне од терапевтот, кој од своја страна треба да ги има во предвид: техниката...

Орална и периорална кандидијаза

Инциденцата на кандидијалната инфекција во последната декада е во пораст согласно со порастот на инциденцата на дијабетот, малигните заболувања и особено СИДА-та. Candida специесите се...

Амалгамска тетоважа

Амалгамот е самоврзувачки метал со различен процент на жива и сребрена прашина. Забниот амалгам се состои од 43% до 54% жива, а остатокот е...

ПОСЛЕДНИ