Ацетилсалицилната киселина – „злато“ од лек

0

Епитетите како  чудотворна супстанца, чудо од лек, златен лек, со право ги носи лекот со генеричко име ацетилсалицилна киселина (Acetylsalicilic acod – ASA*). Земаќи ги во предвид неговото долгогодишно користење и корисноста од истиот, може да го вброиме во еден од најупотребуваните лекови воопшто.

Задоволни пациенти, задоволни лекари!

Ацетилсалицилната киселина (acetilsalicilyc acid- ASA) е лек кој синтетички бил произведен и како таков се употребува повеќе од 100 години. Екстрактот бил добиен од дрвото врба, а ваквите екстракти се користеле уште 400г. п.н.е.

Имаќи во предвид дека заболувањата на кардиоваскуларниот систем се водечки причинители за смртност и знаејќи го неговото антиинфламаторно, аналгетско, антиагрегантно и антипиретско дејство, на овој лек се повеќе му се дава доверба и тоа со право.Направени се многу студии и научни испитувања со кои секојдневно се докажуваат неговите  позитивни дејства.

Антипиретик и анти-инфламатор

се користи за намалување на телесната температура,за ублажување на симптомите на настинка, меѓутоа треба да се внимава, и да не се дава на деца под 12 год.,а по новите препораки и на адолесценти под 16 год. поради опасноста од развојот на Рејовиот синдром, кој освен црниот дроб и мозокот, ги напаѓа и останатите органи.

Аналгетик

Неговото аналгетско дејствое ефикасно кај болка која е досадна, мачна, болка која е со помал интензитет, ефикасно делува врз тензиона главоболка, кај мигренозни главоболки во 50-60 % од случаите, кај менструална болка, забна болка и слично.

 

Д-р Моника Самарџиоска е родена на 12.09.1984 год. во Прилеп, Република Македонија, каде го завршува своето основно и средно образование. Во 2009 год. дипломира на Медицинскиот Факултет на Универзитетот „Св. Кирил и Методиј“ Скопје. За време на студиите волонтира во студентскиот сојуз и во невладини организации во повеќе наврати, како: волонтер во IFMSA (програма за студентска размена) - 2007 г.; волонтер на Одделот за општа хирургија, Медицински универзитет, Вроцлав – Полска, како дел од програмата за студентска размена - август, 2008 г.; волонтер на 58-мо Генерално собрание на IFMSA - август, 2009г); волонтер во „Националната фондација за трансплантација“. Одлично го познава англискиот јазик, а го изучува и германскиот. Љубител е на планинарење и промовира здрав начин на живот. -Многу ми се допаѓа сајтот затоа што е забавен, поучен и информативен. Доброто здравје треба да се одржува и почитува затоа што здравјето не го цениме доволно се додека не го изгубиме.