Што претставуваат пломбите и зошто треба да ги пломбираме забите?

Пломбите во стоматологијата се поставуваат подолго од еден век, а материјалите и техниките кои се користат во денешно време овозможуваат пломбираниот заб да изгледа природно и здраво. Најновите и најсовремени материјали кои се користат за изработка на пломби многу тешко се разликуваат од вашите природни заби.

Ставањето пломби на забите е еден од најчестите стоматолошки третмани. Пломбите се користат за пополнување на шуплините на забите настанати поради кариес или кршење на забите, како и кај реставрацијата на пукнатите заби. Забите кои поради возраста се или истрошени или оштетени исто така можат да се поправат со поставување пломби.

 

Зошто ни се потребни пломбите?

Кршењето на забите доведува до појава на шуплини на забната коронка. Доколку тие шуплини не се санираат навремено, кршењето продолжува во длабочината на забот при што може да доведе до појава на апсцес. Кога стоматологот ќе ја открие шуплината во вашите заби, треба да ги отстрани сите пропаднати делови од забот и потоа шуплината да ја затвори со пломба. Доколку веќе поставената пломба се оштетила или истрошила, истата ке мора да се замени со нова.

Често се случува луѓето да не знаат дека пломбите им се оштетени. Мора да се напомене дека притисокот и џвакањето на храната може да доведат до напукнување на пломбата. Напукнувањето на пломбата овозможува бактериите да навлезат во забот и да предизвикаат повторно кршење на истиот.

Траење на пломбите

Пломбите на забите имаат одреден век на траење кој може да биде и до 15 години зависно од материјалот кој се користи. Но, потребно е нивно контролирање и поправање за да се спречи понатамошното кршење на забот.

Др. Кристина И. Стојаноска Алоска е родена во Охрид, 1984 година. Средно образование завршува во родниот крај, во гимназијата „Св. Климент Охридски“, природно- математичка насока, во 2003година. Дипломира на Стоматолошкиот факултет при Универзитетот „Св. Кирил и Методиј“ во Скопје, во 2008 година. Со работна лиценца за доктор по стоматологија се стекнува по положување на државниот испит во 2009 година. Во соработка со ОО Црвен крст - Охрид издава две брошури поврзани со оралното здравје. По повод Неделата на забоздравствена заштита, во 2014 ја издава Брошурата „ГРИЖА ЗА ЗАБИТЕ“ наменета за најмладите во која се опишани правилата за здрави заби што треба секое дете да ги знае. Следната, 2015 година, за истата цел ја издава брошурата „НАСМЕВКА БЕЗ КАРИЕС“, на малку повисоко ниво, наменета за сите родители и деца, во која се опишани сите нешта поврзани со кариесот и тоа како да се спречи. Во 2017 година издавачката куќа ЕДУКА МАК ја издава нејзината книга со 10 раскази на тема орално здравје, напишани како поезија во проза, со наслов „НАСМЕВКА ЗА ПЕТКА“. Работна пракса како доктор на стоматологија извршува во Стоматолошката ординација "ЕТАДЕНТ" во Охрид, чиј сопственик е од 2019 година. Доктори.мк е портал кој на популацијата и овозможува да согледа многу проблематики од областа на здравството и да научи многу совети и факти за животот , исхраната и здравјето. Мапата претставува одличен и најбрз начин преку кој може да се лоцира доктор или некоја медицинска установа. Особена чест и огромно задоволство ми претставува што сум дел од тимот на Доктори.мк и искрено се надевам дека преку моите статии читателите на Доктори.мк ќе научат многу проблеми од областа на стоматологијата. Доктори.мк според мене е par excellence портал од областа на здравството во Македонија. Големо БРАВО за основачите!!!