Што претставуваат пломбите и зошто треба да ги пломбираме забите?

Пломбите во стоматологијата се поставуваат подолго од еден век, а материјалите и техниките кои се користат во денешно време овозможуваат пломбираниот заб да изгледа природно и здраво. Најновите и најсовремени материјали кои се користат за изработка на пломби многу тешко се разликуваат од вашите природни заби.

Ставањето пломби на забите е еден од најчестите стоматолошки третмани. Пломбите се користат за пополнување на шуплините на забите настанати поради кариес или кршење на забите, како и кај реставрацијата на пукнатите заби. Забите кои поради возраста се или истрошени или оштетени исто така можат да се поправат со поставување пломби.

 

Зошто ни се потребни пломбите?

Кршењето на забите доведува до појава на шуплини на забната коронка. Доколку тие шуплини не се санираат навремено, кршењето продолжува во длабочината на забот при што може да доведе до појава на апсцес. Кога стоматологот ќе ја открие шуплината во вашите заби, треба да ги отстрани сите пропаднати делови од забот и потоа шуплината да ја затвори со пломба. Доколку веќе поставената пломба се оштетила или истрошила, истата ке мора да се замени со нова.

Често се случува луѓето да не знаат дека пломбите им се оштетени. Мора да се напомене дека притисокот и џвакањето на храната може да доведат до напукнување на пломбата. Напукнувањето на пломбата овозможува бактериите да навлезат во забот и да предизвикаат повторно кршење на истиот.

Траење на пломбите

Пломбите на забите имаат одреден век на траење кој може да биде и до 15 години зависно од материјалот кој се користи. Но, потребно е нивно контролирање и поправање за да се спречи понатамошното кршење на забот.

Д-р Кристина И. Стојаноска - Алоска
Д-р Кристина И. Стојаноска Алоска е родена 1984 год. во Охрид. Средно образование завршува во гимназијата “Св. Климент Охридски” , природно - математичка насока, во 2003 год. Дипломира на Стоматолошкиот факултет при Универзитетот “Св. Кирил и Методиј” во Скопје во 2008 год. Учествувала на повеќе конгреси, семинари и работни курсеви од областа на стоматологијата. Професионален ангажман: Работи во Стоматолошката ординација „Д-р Каланоска“ - Охрид Доктори.мк е портал кој на популацијата и овозможува да согледа многу проблематики од областа на здравството и да научи многу совети и факти за животот , исхраната и здравјето. Мапата претставува одличен и најбрз начин преку кој може да се лоцира доктор или некоја медицинска установа. Особена чест и огромно задоволство ми претставува што сум дел од тимот на Доктори.мк и искрено се надевам дека преку моите статии читателите на Доктори.мк ќе научат многу проблеми од областа на стоматологијата. Доктори.мк според мене е par excellence портал од областа на здравството во Македонија. Големо БРАВО за основачите!!!