Дијастема медијана

Дијастема медијана е слободен простор кој се јавува почесто помеѓу горните, а поретко помеѓу долните централни секачи. Кога се зборува за дијастема се мисли на дијастема која се јавува кај трајните заби, но дијастемата често се среќава и кај млечните заби што претставува добар прогностички знак дека трајните заби правилно ќе се сместат во забниот низ.

По својот облик дијастема медијана може да биде паралелна, дивергентна и конвергентна. Обликот зависи од самото постаување на забите после нивното никнување. За време на никнувањето на трајните заби е нормална и привремена појава и кај најголем број од случаите се затвара после никнувањето на страничните секачи и кучешките заби

Кои се причини за нејзино настанување?

Како најчести причини за настанувањето на просторот помеѓу централните секачи претставуваат наследниот фактор, расната припадност, лабијалниот френулум, прекубројните заби, целосниот недостаток на едниот или двата странични секачи, фузија на забите, лоши навики, макроглосија (голем јазик), траума, циста во пределот на секачите.

 

Дали Дијастема медијана е аномалија?

И покрај тоа што Дијастема медијана спаѓа во пореметувања кои ги проучува ортодонцијата во делот малоклузии – растреситост на горниот забен низ, се смета дека таа не претставува голем здравствен проблем. Напротив, лицето на многу луѓе би ја изгубило шармантноста со затворањето на просторот помеѓу предните заби.

-авторски текст, не смее да се користи за комерцијални цели и/или реемитување-

Д-р Кристина И. Стојаноска - Алоска
Д-р Кристина И. Стојаноска Алоска е родена 1984 год. во Охрид. Средно образование завршува во гимназијата “Св. Климент Охридски” , природно - математичка насока, во 2003 год. Дипломира на Стоматолошкиот факултет при Универзитетот “Св. Кирил и Методиј” во Скопје во 2008 год. Учествувала на повеќе конгреси, семинари и работни курсеви од областа на стоматологијата. Професионален ангажман: Работи во Стоматолошката ординација „Д-р Каланоска“ - Охрид Доктори.мк е портал кој на популацијата и овозможува да согледа многу проблематики од областа на здравството и да научи многу совети и факти за животот , исхраната и здравјето. Мапата претставува одличен и најбрз начин преку кој може да се лоцира доктор или некоја медицинска установа. Особена чест и огромно задоволство ми претставува што сум дел од тимот на Доктори.мк и искрено се надевам дека преку моите статии читателите на Доктори.мк ќе научат многу проблеми од областа на стоматологијата. Доктори.мк според мене е par excellence портал од областа на здравството во Македонија. Големо БРАВО за основачите!!!