Катаракта – причинители, симптоми и третман

0

Што е катаракта?

Катарактата всушност претставува заматеност на очната леќа. Причините за настанување можат да бидат различни. Болеста може да се развие на било која возраст, но процентуално најмногу се развива кај лица над 50 години. Заматеноста на очната леќа се развива полека се до потполно губење на видот, доколку не се лекува.

Причинители за настанување на катаракта

Како што веќе беше спомнато, катарактата може да има многу причинители, може да се јави и кај децата и тоа најчесто како аномалија која се развива во текот на растењето. Исто така, и текот на бременоста кај мајката може да допринесе за развивање на катаракта кај детето, и тоа најчесто како последица на некоја интраутерина инфекција.

Рубеола

Рубеолата се смета како главен фактор за развој на катаракта кај неродените бебиња. Рубеолата е вирус, а доколку жената не е вакцинирана пред бременоста таа може да предизвика аномалии на срцето и катаракта на очната леќа кај нероденото бебе.

Други причинители кои би можеле да предизвикаат појава на катаракта се: повреда на очната леќа, стареењето, долгата употреба на кортикостероиди и слични лекови. Многу е важно да се нагласи дека луѓето кои имаат шеќерна болест долги години се особено ризична група за развој на катаракта. Сепак, основниот причинител за развој на оваа болест останува непознат.

Симптоми

Почетните симптоми на катарактата обично се проследени со мало оштетување и губење на острината на видот. Како што болеста се развива, состојбата ќе се влошува се до потполно губење на видот доколку не се лекува. Останатите симптоми вклучуваат: матење на видот, гледање како преку жолта фолија и удвојување на предметите кои ги гледа пациентот. Ризикот од заболувањето може да се намали со балансирање на исхраната.

 

Лекување

Ако болеста се открие во ран стадиум на развој, состојбата може да се подобри најчесто со промена на диоптријата и давање на капки за проширување на зениците. Но, доколку ова не помогне или се открие во подоцнежен стадиум, најчесто како лекување се користи оперативен зафат. Оперативниот зафат денеска е современ и многу успешен третман за болните од катаракта.

 

-авторски текст, не смее да се користи за комерцијални цели и/или реемитување-

E-mail: robima2008@gmail.com Phone: +38978/413-067 Adress: Jane Sansanski 18; K.Palanka Лични информации и образование: Родена: 28.11.1990 година во Крива Палнка Основно образование(1997 -2005), ОУ “Јоаким Крчовски” – Крива Паланка Средно образование-гимназија (2005-2009), СОУ “Ѓорче Петров” – Крива Палнка Високо образовани – Доктор по Општа медицина (2010-2016), Факултет за медицински науки – Универзитет “Гоце Делчев” – Штип Искуства и објавени трудови: Демонстратор на Факултетот за медицински науки - Универзитет “Гоце Делчев” – Штип (2015-2016) Уредник на доктори.мк (од 2013 година) Уредник на проектот zazdravje.com.mk во период од 2010 до 2013 година Автор на повеќе од 1 000 статии и текстови на домашни и меѓународни портали поврзани со одржување на здравјето Добитник на признание за придонес во здравствената едукација во Република Македонија Сертификат од Факултетот за медицински науки како доказ за оджување на вежби по предметот прва медицинска помош на студентите по општа медицина Во текот на средното обрзование добитник на златен медал за најдобар ученик на локален MASSUM огранок како и добитник на прва награда за изработка на web странана и бројни сертификати за најдобро изработена реклама за средното општинско училиште во соработка со USAID невладината организација Активно учество на меѓународен симпозиум – Current achievements and future perspectives in medical and biomedical research (2015) Активно учество на студентски симпозиум - Celebrating achievements in medical sciences, promoting health and sharing knowledge – Shtip (2016) Научни трудови како автор: Analysis of the PAP the PAP test results in the area of Kriva Palanka – Nikolovski, R; Denchovska, K; Mladenovski, G; Markovski, V; (освоено прво место на меѓународен симпозиум) Epidemiologycal characteristics of Influenza Virus in Municipality of Kumanovo – Denchovska, K; Nikolovski, R; Markovska, E; Makovski, V; Научни трудови како ко-автор: Anemia as a reason for hospitalization in the region od Kumanovo – Ilievski, S; Nikolovski, R; Denchovska, K; Anchevski, T; Markovska, Дипломски труд на тема: Epidemiologycal characteristics of influenza virus in Municipality of Kumanovo – Nikolovski, R; Markovski, V; Познавање на јазици и вештини: Одлично познавање на МS OFFICE (exel, word, power point, publisher), windows и linux оперативен систем Основно познавање на програмси јазици: C++, paskal, JAVA Познавање на англиски јазик (напредно ниво) Познавање на германски јазик (основно ниво) Одлично познавање на блканска група јазици (српски, хрватски, бугарски ...) Способност за тимска работа -Во Доктори.мк препознав сајт кој има потенцијал и тим кој во иднина не само што ќе го направи Доктори.мк главен медицински информатор во Македонија, туку и прирачник за сите медицински лица, препознатлив не само во земјава туку и во целиот регион. Горд сум што имам можност да бидам дел од овој тим кој е полн со енергија и спремен да го доближи светот на медицината до секој граѓанин. Му посакувам на порталот како и на целиот негов тим многу успеси и вредна и напорна работа, бидејќи само така може да се дојде до посакуваниот ефект.