Што претставува “Gummy smile”?

"Gummy smile" е состојба која едно лице покажува поголем од просечниот износ на непцето кога e насмеанo и има непропорционално џвакање. Иако "gummy smile"...

Орални оштетувања предизвикани од никотин – stomatitis nicotinica

Штетноста од пушењето цигари не се состои само од делувањето на никотинот, туку и од неговите хемиски, токсични, па и канцерогени агенси, како и...

Dentitio difficialis – отежано изникнување на умникот

Проблемите поврзани со умниците се статистички доста чести. Умниците или третите молари се последни заби во забниот низ, вкупно се четири, по два сместени...

Зачекорете со насмевка од соништата во новата 2014 година

Во безграничната трка за убавина, естетската стоматологија е олеснување. Затоа што блескавата насмевка е задолжителен и важен симбол на новата ера. Јануар е празничен...

Повреди на забите во детска возраст

Повредите на забите и мекоткивните структури се чести во детската возраст. Периодот на раст и развиток на децата е доста осетлив и специфичен па...

Ортодонтскиот третман – потреба или тренд?

“Дете без насмевка е како градина без цвеќе” Ортодонтските аномалии – мултипричинска појава Ортодонтските аномалии се многу честа и мултикаузална појава. Фундаментално е сознанието дека генетскиот фактор има...

Нека и вашите усни бидат за на насловна страна

Усните и харизматичната насмевка, според бројни студии на голем број испитаници на посилниот пол, се карактеризираат како нешто најпривлечно за спротивниот пол. Претпазливите дами...

Чувство на “пеперутки во стомакот” – илузија или реалност

Процесот на вљубување трае помалку од 1 секунда. Всушност, потребна е само една петтина од секундата за да се чувствувате како да ве погодила...

Фацијални фрактури

Траумите на лицевата регија најчесто резултираат со повреди на меките ткива, забите, како и коскените структури на лицето, вклучувајќи ја: мандибулата, зигоматико-максиларниот комплекс и...

Инсулинска пумпа

Што е инсулинска пумпа? Инсулинската пумпа е мал електронски уред со големина на мал мобилен телефон кој работи на батерии и се носи на стомак...

ПОСЛЕДНИ