тимот на Доктори.мк
д-р Владимир Димитровски
д-р Владимир Димитровски
доктор по стоматологија
Специјалистичка ординација по орална хирургија "Јове-Дент" - Битола
 
 

д-р Владимир Димитровски е роден на 16.03.1987 година во Битола. Средно училиште завршил во ОСМУ "д-р Јован Калаузи" во Битола на отсек забен техничар. Дипломира на Стоматолошкиот факултет при Универзитетот “Св.Кирил и Методиј” - Скопје и се стекнува со назив - доктор по општа стоматологија. Веднаш по дипломирањето се вработува во специјалистичката ординација по орална хирургија - "Јове-Дент" во Битола, како стоматолошки асистент. 


специјалистичка ординација по орална хирургија "Јове-Дент" - Битола
За Доктори.мк
Содржините на Доктори.мк се интересни и за докторите и за пациентите. Тоа го заклучив од моето лично искуство со нив.
Листа на статии од авторот: