Тимот на Доктори.мк

Главен уредник
Технички уредници
 • Никола Пејоски
  дипломиран електро инженер
Уредник
Помошник уредник
Професори/Доктори на наука
Специјалисти
Доктори на медицина
Доктори на стоматологија
Фармацевти
Магистер по биологија
Инженер по биологија
 • Бранко Калковалиев
  магистрант по молекуларна биологија
Психолози
Логопеди
Нутриционисти
Кулинарски мајстори
Професори
Физиотерапевти
Лабораториски аналитичари
Радиолошки технолог
Медицински сестри
Студентски Организации
Студенти
Креативни Соработници
 • Ема Танаскоска
  креативен соработник
 • м-р Ана Танаскоска
  креативен соработник
 • Мартин Митревски
  креативен соработник

Бидете и Вие дел од мрежата на Доктори.мк дознајте повеќе