Тимот на Доктори.мк

Главен уредник
Технички уредници
 • Никола Пејоски
  дипломиран електро инженер
Уредник
Помошник уредник
Професори/Доктори на наука
Специјалисти
Доктори на медицина
Доктори на стоматологија
Фармацевти
Магистер по биологија
Инженер по биологија
 • Бранко Калковалиев
  магистрант по молекуларна биологија
Психолози
Логопеди
Нутриционисти
Кулинарски мајстори
Професори
Физиотерапевти
Лабораториски аналитичари
Радиолошки технолог
  Медицински сестри
  Студентски Организации
  Студенти
  Креативни Соработници
  • Ема Танаскоска
   креативен соработник
  • м-р Ана Танаскоска
   креативен соработник
  • Мартин Митревски
   креативен соработник

  Бидете и Вие дел од мрежата на Доктори.мк дознајте повеќе