тимот на Доктори.мк
Теодора Богојевска
Теодора Богојевска
дипломиран логопед
 
 

Теодора Бојогевска е родена на 04.07.1989г. во Тетово. Средно образование завршува во ОСМУ „Никола Штејн“ во Тетово. Во 2011г. дипломира на студиите по логопедија при  Медицинскиот факултет во Скопје, со просек 9.41, и се здобива со титула дилопмиран логопед.

По диломирањето го продолжува своето образование на постидпломски студии на Институтот за дефектологија при Филозофскиот факултет во Скопје.

Професионално искуство, проекти и тренинзи

  • Април 2013г. - тренинг  „Дијагностицирање и третман на деца со нарушувања во развојот“ 
  • Февруари 2012г. - волонтер во ЈЗУ „Институт за рехабилитација на слух, говор и глас“ - Скопје
  • Мај 2012г.  - учество на 4ти меѓународен конгрес на студенти за Едукациска рехабилитација „Во различностите - еднакви“, Едукациско - рехабилитациски факултет, Универзитет во Загреб
  • 03-05. 2006г  - тренинг „Basic of volunteerism, Tolerance and Communication, Level B, Leadership and Development Youthwork“
  • 04.2003 - учество на Научен саем - Приватен колеџ „Јахја Кемал“ - Скопје                        
Одлично ги зборува англискиот, српскиот и хрватскиот јазик. Активно користи и познава MS Office – пакет и интернет пребарувачи.
 

За Доктори.мк
Докотори.мк е интеренет страница која што им овозможува на сите читатели лесно достапни информации и совети за негата и грижата за човековото здравје од сите аспекти. За мене претставува големо задоволство да бидам дел од тимот на Доктори.мк и да ги споделам моите професионални знаења, искуства и мислења кои сметам дека ќе бидат корисни за сите читатели.
Листа на статии од авторот: