тимот на Доктори.мк
Розета Ацева
Розета Ацева
студент по фармација
 
 

Розета Ацева е родена на 16.03.1991 год. во Велес. Средно образование завршува во ССОУ „Димитрија Чуповски“ – Велес, насока медицинска сестра со одличен успех (5.00). Истовремено се здобива и со втора диплома за завршено средно образование Фармацевтско – лабораториски техничар. Во 2009 година се запишува на Универзитетот „Гоце Делчев“ - Штип,поточно на Факултетот за медицински науки, смер фармација. Во текот на студирањето е активен член во Студентскиот парламент на Универзитетот „Гоце Делчев“ - Штип (СПУГД).

Има учестувано на неколку научни конгреси, работилници од областа на медицината како што се:

  • -35-иот Интернационален медицински научен конгрес на студенти по медицина и млади лекари, 10 - 13 мај 2013 година, Хотел „Силекс“, Охрид
  • - 36-иот Интернационален медицински научен конгрес на студенти по медицина и млади лекари, 11 - 14 мај 2013 година, Хотел „Силекс“, Охрид
  • - Стручна работилница на тема ВОВЕД ВО КЛИНИЧКА ПРИМЕНА НА ПОЗИТРОНСКA ЕМИСИОНА ТОМОГРАФИЈА , Скопје,2014година

За Доктори.мк
Големо задоволство ми е што сум дел од тимот на Доктори.мк. Мислам дека е одлична можност за стекнување на нови знаења од областа на медицината, а истовремено и можност за едуцирање на широката јавност.
Листа на статии од авторот: