тимот на Доктори.мк
Мери Димитриоска
Мери Димитриоска
дипломиран логопед
 
 

Мери Димитриоска е родена на 27.03.1990г. во Прилеп. Средно медицинско образовнаие завршува во СОУ „Ѓорче Петров“ - Прилеп, во 2008г. Во 2011г дипломира на студиите по логопедија, на Медицински факултет при Универзитетот „Св. Кирил и Методиј“ - Скопје и се здобива со титула дипломиран логопед.

Своето понатамошно образование го продолжува на постдипломски  студии по Специјална едукација и рехабилитација на лица со оштетен слух, на Филозофскиот Факултет при Универзитетот „Св. Кирил и Методиј“ - Скопје.

Тренинзи

 • Учество на 4ти меѓународен конгес на студенти за Едукациска рехабилитација „Во различностите – еднакви“, Едукациско – Рехабилитациски Факултет, Универзитет во Загреб, Мај 2012г.
 • Стажира во ЈЗУ „ Институт за рехабилитација на Слух, Говор и Глас “ - Скопје, Април 2012
 • „Заштита од сексуално преносливи болести“ во организација на УСАИД, Април 2008г,  Прилеп

Останати вештини

Јазици

 • Македонски: мајчин
 • Англиски: напредно ниво
 • Српски: течно
 • Хрватски: течно 

Компјутерски и канцелариски вештини

 • Одлични комуникациски вештини (наративни и вербални)
 • Познавање на MS Office
 • Прима Медика администратор
 • Интернет пребарувачи

За Доктори.мк
Доктори.мк е македонски сајт кој со својата содржина им парира на светските здравствени сајтови и блогови. Време беше на македонската популација да и се овозможи проширување на хоризонтите во однос на здравјето и здравиот начин на живот. Чест и задоволство ми е што сум дел од Тимот на Доктори.мк.
Листа на статии од авторот: