тимот на Доктори.мк
д-р Марко Ѓоргоноски
д-р Марко Ѓоргоноски
доктор на медицина
 
 

Д-р Марко Ѓоргоноски е роден на 02.05.1984 год. Дипломира на Медицинскиот Факултет на Универзитетот „Св. Кирил и Методиј“ – Скопје во 2010 година и се стекнува со титулата Дипломиран доктор по медицина, отсек Општа медицина.

Од октомври 2010 до денес работи во ЈЗУ Општа Болница Струга како доктор по општа медицина при службата за анестезија, реанимација и интензивно лекување.

сертификати:

  • Сертификат за завршен курс за Основно одржување во живот организиран од Европскиот совет за реанимација(ECR),

  • Сертификат за успешно завршена студентска размена во Каиро во универзитетската болница Kasr el Aini во клиниката за кардиолошки заболувања.

Листа на статии од авторот: