тимот на Доктори.мк
Марија Трпеска
Марија Трпеска
студент на медицина
 
 

Марија Трпеска е родена на 01.03.1993 година во Гостивар. Средно училиште: С.О.У „Гостивар”- Гостивар (гимназиско образование) со континуиран одличен успех. Во 2011 година запишува Медицински факултет - отсек општа медицина.

Учествува во волонтерски акции организирани од студентските сојузи (Santa Claus хуманитарна акција-пакетчиња за децата со посебни потреби и децата хоспитализирани на клиника), член на комисијата за спорт при студентскиот парламент и учество на конгрес во Охрид во 2014 г. - „37th International Medical Scientific Congress-MMSA“.

Посета на едукативни семинари за унапредување на стилот на живеење и здрава исхрана како превентива за многу заболувања: Extravaganza- Cologne, Germany 2013 година.


За Доктори.мк
Соработката со Доктори.мк е едно огромно задоволство.
Листа на статии од авторот: