тимот на Доктори.мк
м-р Марија Стојчевска
м-р Марија Стојчевска
магистер дефектолог - логопед
 
 

 

М-р Марија Стојчевска е родена на 06.11.1987. Дипломира на катедрата за логопедија, Факултет за јавно здравство, при Југозападниот Универзитет “Неофит Рилски” во Благоевград, Р. Бугарија. Магистрира на Факултетот за специјална едукација и рехабилитација (ФАСПЕР), отсек логопедија, во Белград, Р. Србија, со што се стекнува со звање магистер дефектолог - логопед. Нејзината магистерска теза е од областа на гласовите пореметувања. Своето образование го продолжува на докторски студии по јавно здравство на Медицинскиот факултет при УКИМ. Докторската дисертација е од областа на говорно-јазичните нарушувања и јавното здравство. Присуствувала на многу обуки и работилници при што се стекнала со:

Сертификат за учество на дводневна обука “Дијагностика и третман кај деца со развојни нарушувања”, Скопје, 13-14 Април, 2013.

Сертификат за учество на дводневна работилница “Сензорна интеграција и реедукација на психомоторика”, Скопје, Октомври, 2013.

Искуство во работа со Компјутерска лабораторија за глас “Key Elemetrics”, а посебно добро владеење на програмата MDVP(Multi-dimensional voice program) со која е изработенa мастер тезата со наслов “Акустичка анализа на глас кај вокални професионалци (логопеди)”.

Искуство во работа со DAF(Delayed auditory feedback)како помошно средство при третирање на пелтечењето.

Работно искуство:

 • Ноември 2012- 2014 Логопедски работилници- Универзитет за аудио-визуелни уметности ЕСРА, Скопје.
 • 01.09.2011-30.09.2012 Детска градинка “Орце Николов”, Карпош, Скопје.
 • 22.03.2012-27.03.2012 Завод за рехабилитација на слух, говор и глас, Битола (работа со логопедска лабораторија-компјутерска лабораторија за глас Key Elemetrics).
 • Пракса за време на мастер студиите која се одвиваше во Заводот за психофизиолошки пореметувања и говорна патологија “Проф. др Цветко Брајович”, Белград и Клиничко-болнички центар Звездара, ОРЛ клиника, Белград.
 • 28.09.2011-27.12.2011 Основно училиште “Ѓорги Сугарев”, посебни паралелки, Битола.
 • 08.02.2010-19.05.2010 Второ основно училиште “Димитар Благоев”, Благоевград, Бугарија (државна пракса-стаж и положен испит по државна пракса).
 • 23.02.2010-19.05.2010 Прва детска градинка “Ведрица”, Благоевград, Бугарија (државна пракса-стаж).
 • Специјализирана болница за долекување, продолжено лечење и рехабилитација во “Панчарево” ООД, Софија, Р. Бугарија.
 • 16. 09. 2009- 02. 12. 2009 Седмо основно училиште ‘’Кузман Шапкарев’’, Благоевград, Бугарија (студентска пракса).
 • 20. 02. 2009- 15. 05. 2009 Дневен центар за деца и возрастни ‘’Зорница’’, Благоевград, Бугарија (студентска пракса).
 • 26. 09. 2008- 11. 12. 2008 Деветто основно училиште ‘’П. К. Јаворов’’, Благоевград, Бугарија (студентска пракса).
 • 2008г. Здравствен дом- мајка и дете, Благоевград, Р. Бугарија.(еден семестар).

Tрудови и дисертации:

 • Акустичка анализа на глас кај вокални професионалци.
 • Медицински и јавноздравстен аспект на пелтечењето.

 


За Доктори.мк
Овој интернет портал е единствен портал кој што ни овозможува на нас младите специјалисти да го искажеме нашето знаење и искуство, не мотивира да продолжиме да се развиваме како специјалисти, а воедно им нуди широк спектар од информации на пациентите, со цел превенција на нивното здравје. Затоа ми е задоволство да бидам дел од тимот на Доктори.мк
Листа на статии од авторот: