тимот на Доктори.мк
д-р Марија Јакимовска
д-р Марија Јакимовска
доктор на медицина
Специјализиран ХБО2Т - Центар
 
 

Д-р Марија Јакимовска е родена 21.03.1986 год. во Скопје. Средно образование завршува во ДСМУ „Д-р Панче Караѓозов“, отсек: Здравствена медицинска сестра. Медицинскиот факултет го завршува во 2011 година.

Дополнителни активности:

Средно образование:

 • Дел на тим во средношколски проект по наставен предмет психологија, Проект: Влијание на совремниот начин на живот врз психофизичкиот развој на младиот човек;
 • Проект: Болести на зависнот (дрога, алкохолизам);
 • Семинар: Peace Unlimited, делегат-Скопје;
 • PHV семинар, Promotion Human Values, Р.Македонија.

Факултетско образование:

 • Институт за трансфузиона медицина на Република Македонија, Оддел за колекционирање на крв, Амбуланта за трансфузиона медицина;
 • Клиника за ургентна медицина и токсикологија;
 • Трговија со луѓе и нелегална миграција - Интернационална организација за миграција, делегат-Скопје, Македонија.

 

Вработена во Специјализиран ХБО2Т-Центар.

 • Обука за управување и одржување на хипербарична комора – Флуид Проект;
 • Семинар од областа на подводна медицина, организиран од нуркачкиот центар, лиценциран SSI - Амфора;
 • Учество на четвртата интернационална школа од областа на хипербарична и подводна медицина организирана од Српската здравствена организација;
 • Едукативни предавања: Хипербарична кислородна терапија во третман на шеќерната болест, одржано во Здружението на дијабетичари на град Скопје.

Посебен интерес:

 • Примена на хипербаричната медицина во третман на кардиоваскуларни заболувања;
 • Улогата на хипербаричната медицина во третман на аутизам;
 • Развој на хипербаричната медицина во Р. Македонија.

За Доктори.мк
Одличен тим на млади и амбициозни луѓе чија визија е соодветно информирање од областите на здравиот начин на живот. Статиите кои обработуваат голем број на заболувања, како и дијагностички постапки, се можеби најдобриот начин за подигање на општата здравствена свест. Содржините кои се креативни, разбирливи, интересни ја гарантираат популарноста и развојот на оваа интернет страница. Чест е да се биде дел од овој тим.
Листа на статии од авторот: