тимот на Доктори.мк
м-р Маја Петкова
м-р Маја Петкова
магистaр по кинезитерапија при мускулно-скелетни дисфункции
 
 

Маја Петкова е родена на 28.02.1987 во Битола. Основно и средно образование завршува во Битола. Високо образование завршува на ЈЗУ “Неофит Рилски”, Педагошки факултет - Kинезитерапија во Благоевград, Р.Бугарија. Магистрира во 2010 година на НСА “Васил Левски”, Факултет за кинезитерапија, спортна анимација и туризам - Кинезитерапија во Софија, Р.Бугарија и се здобива со титулата Магистар по кинезитерапија при мускулно-скелетни дисфункции.

Професионално искуство како физиотерапевт:

  • 24.06.2008 - 04.08.2008 - ФТЦ ”КУМСОН”, Благоевград, Р.Бугарија
  • 11.03.2009 - 16.06.2009 - ФТЦ ”ВИТАЛИС”, Благоевград, Р.Бугарија
  • 01.03.2010 - 01.04.2010 - 28-ма Поликлиника; Софија, Р.Бугарија
  • 20.11.2010 – 31.06.2011 - Клиничка болница “Д-р Јован Калаузи“ - Битола, Р. Македонија

Сертификати за дополнителни квалификации:

  • 1. Проприоцептивна нервно-мускулна фасилитација;
  • 2. Мануелна мобилизација на периферни зглобови;
  • 3. Кинезитерапија при лумбална дискова хернија по метод на McKenzie;
  • 4. Мануелна терапија - техники за мобилизација на лумбосакрална област и долен екстремитет;
  • 5. Kinesio taping.

За Доктори.мк

Доктори.мк е еден вид енциклопедија која дава на достапен јазик разновидност од полезни совети посветени на здравиот начин на живот и голем број информации за актуелностите во медицината, различните болести, начинот на нивното дијагностицирање и лечење. Oвoј сајт e лесно достапен како за широката јавност така и за лекарите, за да почнеме да живееме мудро и здраво. Чест ми е да бидам дел од тимот на Доктори.мк.

Листа на статии од авторот: