тимот на Доктори.мк
Лорија Цекова
Лорија Цекова
студент по медицина
 
 

Лорија Цекова е родена 14.02.1992 година во Кочани. Средно образование завршува во медицинското училиште „Јане Сандански“ во Штип, смер медицинска сестра. Од 2010 година е студент на Медицинскиот факултет при универзитетот „Св.Кирил и Методиј“ во Скопје, насока - општа медицина. Активно учествува во многу проекти поврзани со медицината.


За Доктори.мк

Доктори.мк според мене е одличен сајт, чиja цел e едуцирање на потенцијалните пациенти со различни актуелни теми од областа на медицината, преку што се збогатува нивното знаење за разните типови на болести, нивните симптоми, тераписки и превентивни мерки. Чест ми е што сум дел од тимот на Доктори.мк и се надевам дека со своите статии ќе допринесам во збогатување на сајтот со интересни содржини и информации кои ќе ја подигнат здравствената свест.

Mens sana in corpore sano! - Во здраво тело, здрав дух!

Листа на статии од авторот: