студент по медицина

„Можеби секое човеково битие живее во уникатен свет, приватен свет, различен од оној населен и искусен од останатите луѓе... Ако реалноста се разликува од личност до личност, можеме ли да зборуваме за една реалност, или пак треба зборуваме за повеќе реалности? И ако постојат повеќе реалности, дали едните се повистинити (пореални) од останатите?“

„Што е со светот на личноста со шизофренија? Можеби тој е исто толку реален колку нашиот свет. Можеби не можеме да кажеме дека сме во допир со реалноста , а тој не е, наместо тоа, треба да кажеме дека неговата реалност е толку различна од нашата, а тој не е во состојба, нас да ни ја објасни неговата , а ние нему, нашата. Проблемот се јавува ако субјективните светови се искусат премногу различно, тогаш се појавува прекин во комуникацијата ... И таму е вистинската болест.“Philip K. Dick – Американски новелист

Рубриката "Најздравите рецепти" ќе ви помогне да го разбудите и обновите здравјето на својот организам на едноставен и исклучително практичен начин.

Тргнувајќи од максимата "Вие сте она што го јадете" ве упатуваме да го изберете и споделите својот омилен рецепт. Притоа не заборавајте, кога се работи за нашата благосостојба, никогаш не е доцна да побараме помош од природата.

Добар апетит ;-)
доктор по стоматологија

Драги родители,

Вие ја креирате насмевката на Вашето дете. Освен преку генетиката, треба да се грижите за оралното здравје како дел од севкупното здравје на Вашето дете, а тоа подразбира да внимавате на исхраната која ја внесува детето, да го научите како правилно треба да ги мие запчињата и редовно да го носите на контролен преглед кај стоматолог.

доктор на медицина
Секој од нас, без разлика дали е медицинско лице или не, во секојдневието може да биде затекнат од несакана ситуација во која може да е загрозен и животот на наш пријател или случаен минувач. Навременото, би рекол, реагирање, може да спаси понекогаш и човечки живот. Токму од таа причина, следат неколку медицински совети за укажување на итна помош.
Доктори.мк во соработка со 101 Hair Care ви нуди можност да го решите најголемиот естетски проблем - опаѓањето на косата. Дознајте повеќе...

Останати содржини