доктор на медицина

Не се сомневаме дека знаете како да "украдете, oсвоите или скршите" нечие срце.

Но, освен тоа, што знаете за органот кој секојдневно ве одржува во живот? Дали сте вешти во зачувување на неговото здравје колку што сте вешти во претходно наброеното?

Со новата рубрика "Кардио водич" ви ги претставуваме актуелните теми и разјаснуваме многубројните дилеми поврзани со здравјето на срцето и крвните садови.

доктор на медицина
Дознајте повеќе за плеврата, нејзината анатомија и физиологија, како и патолошките промени кои можат да настанат на неа. Истовремено ќе Ве запознаеме и со најсовремените дијагностички процедури и третман кои се користат при болестите на плеврата.
специјалист уролог, Специјална болница "Св. Еразмо" - Охрид
професор по "Хирургија со нега" и "Полово образование" на Универзитетот "Св. Климент Охридски" - Битола
Колкава голема осуда е да слушнете од некој, било од жена или од сопствениот ѓавол, дека Вашиот пенис, Вашата машкост, е мала. Сепак, многу ретко некој маж може точно да објасни која е “нормалната големина”. Повеќето од нив не знаат како пенисот функционира, од што се состои („коска“ е погрешен назив), како може толку брзо од мек да стане тврд, па потоа пак мек или како успева да исфрли столб од семе и сперма низ мал отвор со брзина од 45 км на час.
доктор по стоматологија
Специјалистичка ординација по ортодонција “Д-р Радевски” - Демир Хисар

Пациентите секогаш заслужуваат да бидат соодветно информирани за нивното орално здравје,па така при нивната посета на стоматолог имаат многу прашања, дилеми, предрасуди на кои ние сме должни соодветно да одговориме.

Кои се најчестите прашања во стоматолошката ординација?

доктор на медицина

Во животот не постојат невозможни цели. Нема ограничувања на телото што нашиот ум и волја не можат да ги совладаат. Во оваа рубрика ви претставуваме неколку инспиративни личности кои, против сите медицински закони, ги поместуваат границите на возможното. Ви ги претставуваме луѓето - медицински феномени кои се пример за сите нас...

Останати содржини