Никој не знае што значи да се биде ненаспиен колку младите мајки. Како може да се издржи таквата состојба и таквото темпо? Ви нудиме неколку совети како да преживеете...
За една врска да опстане, неопходно е да ја разбиете монотонијата и рутината. Добриот секс е секогаш чувар на врската, но колку и да е добар со време станува само рутина и чиста монотонија. Затоа е неопходно да превземете нешто. Можеби немате време за патувања или други радикални промени, но можете да воведете неколку едноставни елементи кои ќе ја разбијат монотонијата, и ќе го зачинат вашиот сексуален живот.
Таткото е една од најважните фигури во животот на ќерката. Ќе ви откриеме зошто е толку одговорен за тоа девојчето да се развие во силна и независна жена.
Променливото време најавува доаѓање на студени денови и долги ноќи. Повеќето од нас веќе се длабоко носталгични по летото и убавото време кое си оди со него. Не очајувајте! И есента и студените денови имаат свои квалитети.
специјалист уролог, Специјална болница "Св. Еразмо" - Охрид
професор по "Хирургија со нега" и "Полово образование" на Универзитетот "Св. Климент Охридски" - Битола
Пцуење, лутење и агресија кон другите возачи се резултат на собраниот бес и фрустрација поради нерешени проблеми

Најчитани статии - животен стил

Останати содржини