Процедури и лекување
доктор по стоматологија

Пародонтопатијата е најраспространето стоматолошко заболување по кариесот. Дури 90% од луѓето имаат некаков облик на пародонтопатија. Заболувањето го зафаќа потпорниот апарат на забот, или пародонциумот.

доктор по стоматологија
Специјалистичка ординација по ортодонција “Д-р Радевски” - Демир Хисар

Ортодонтските аномалии се многу честа и мултикаузална појава. Фундаментално е сознанието дека генетскиот фактор има предоминантна улога во појавата на малоклузиите.

доктор по стоматологија

Ставањето пломби на забите е еден од најчестите стоматолошки третмани...

доктор по општа стоматологија

Нема определен показател кој би покажал кога започнува никнувањето на запчињата кај бебето, колку долго ќе продолжи и колку болно ќе биде сето тоа за него. За едно бебе никнувањето на запче може да биде преку ноќ, без никаква болка, а за друго тоа може биде период на нервози и болки.

д-р Иван Танатарец
доктор по стоматологија

Забниот кариес е најчесто заболување на светот. Се смета дека преку 90% од луѓето го имаат ова заболување. Дури 50% од децата на тригодишна возраст имаат кариес, а на 6 години скоро и да нема деца без кариес. Зошто настанува и како да го спречиме?

Најчитани статии - стоматологија

Останати содржини