Превенција
дипломиран логопед
Аудиторниот тренинг или ауралната рехабилитација е начин на едукација и реедукација на било какви слушни способности кои преостанале после оштетувањето на слухот за да се развие најголемата можна изоштреност на перцепцијата и интерперцепцијата на акустичките стимулси.
Очите се огледало на душата, велат старите. Многу луѓе очите ги прегледуваат само кога имаат проблем со видот, но вистинските лекари од очите можат да прочитаат многу, велат експертите. Еве накратко кои промени на очите на каква здравствена состојба може да укажат.
доктор по стоматологија
Заради преголем стрес може да се појават главоболки, анксиозоност, дигестивни промени, нарушување на општото здравје и др.
доктор по стоматологија
Милиони луѓе ширум светот заболуваат од болести на штитната (тироидната) жлезда. Заболувањата на штитната жлезда се исто како шеќерната болест, најчесто ендокринолошки заболувања. Најчести облици на заболувања на штитната жлезда се: гуша (струма) која се смета за најзачестена болест на тироидеата, тиреоидитиси – воспалителни болести на тиреоидеата, хипертиреоза и хипотиреоза.
доктор по стоматологија
“Најдобрите и најубавите нешта на светот не можат да се видат ниту допрат, мора да се почувствуваат со срцето”

Најчитани статии - стоматологија

Останати содржини