Женско здравје
доктор на медицина
Генерално за брадикардија станува збор тогаш кога срцевата фрекфенција е пониска од 60 удари во минута. Таа може да биде физиолошка појава на пример кај повозрасните, кај спортистите или кај работниците со тешка физичка активност поради зголемениот тонус на десеттиот капитален нерв – n.vagus.
студент на медицина
Деменцијата, која се дефинира како развој на нарушување на помнењето и други дефекти со зачувување на нормалното ниво на свест, се повеќе претставува една од најважните теми на јавното здравство во идустријализираните земји. Еден од главните причини за настанување на деменција е и Алцхајмеровата болест.
Бранко Калковалиев
магистрант по молекуларна биологија
Процентуалната застапеност на HPV инфекцијата кај женската популација во Македонија е нешто поголема од 41%, што поедноставено би значело дека на секои 100, 41 женска индивидуа е инфицирана со HPV.
студент по медицина
Никој со сигурност не знае кои состојки од цигарите точно причинуваат болест, но со сигурност се знае дека цигарите предизвикуваат болест.
Јасин има состојба на имунолошки дефект и досега, за жал, сеуште не е пронајден компатибилен донатор.

Најчитани статии - медицина

Останати содржини