Здравје на срцето и крвните садови
д-р Маја Божиновска Смическа
специјалист невролог
Специјална болница по ортопедија и трауматологија "Св. Еразмо" - Охрид
Мозочниот удар може да се спречи! Мозочниот удар може да се лечи!
Доктори.мк е проект замислен и создаден само со една цел, да го промовира здравјето и здравиот начин на живот. Сајтот со несебичната подршка на целиот тим се изгради до едно ниво да постане бренд и прирачник на сите луѓе кои се грижат за своето здравје, но воедно и да понуди доволно забавни содржини, да ве опушти и релаксира...
На 11.05.2016 година (среда) во 13 часот, во амфитеатарот на Факултетот за медицински науки при Универзитетот ‚‚Гоце Делчев‘‘ во Штип ќе се одржат две предавања на тема: ‚‚Третман на мозочен удар - тромболиза‘‘ и ‚‚Физикална терапија и рехабилитација по мозочен удар - очекувања и компликации‘‘. Предавањето е од отворен тип и е наменето за сите заинтересирани граѓани.
студент на медицина
Денеска е 5-ти мај меѓународен ден на пулмоналната хипертензија. По тој повод ви презентираме накратко се што треба да знаете за пулмоналната хипертензија ...
студент на медицина
Во продолжение ви го презентираме научниот труд на тема "Анемија како причина за хоспитализација во кумановскиот регион", презнетиран на Интернационалниот студентски симпозиум организиран од Факултетот за медицински науки во Штип.

Најчитани статии - медицина

Останати содржини