Канцер
студент на медицина
Сите знаеме дека ракот е подмолна болест и нема типични и карактеристични симптоми. Сепак постојат некои универзални симптоми кои се јавуваат кај скоро сите типови на рак. Кои се тие?
проект за следење на новостите во однос на медицинската наука
Еден од шест луѓе, ќе биде дијагностициран со рак на простата за време на својот живот, но само еден од 35 дијагностицирани, ќе умре од болеста. Оваа ситуација се случува денес, благодарејќи им на новите дијагностички и тераписки методи, се подостапните информации за народот, многуте кампањи за намалување на ризикот.
доктор на медицина
Туморите кои потекнуваат од нервните и ендокрините клетки (невроендокрините клетки) со еден збор се нарекуваат невроендокрини тумори – НЕТ. Невроендокрините клетки имаат способност за создавање и ослободување на повеќе видови биоактивни супстанции и хормони кои имаат различни улоги во нормалното функционирање на организмот.
Ракот е уште познат и како "чума на 21 век", бидејќи е една од ретките болести против која медицината е речиси немоќна. Затоа луѓето се повеќе се плашат, а поради тоа често се верува во многу митови и заблуди. Денес ќе ви ги откриеме најголемите митови и заблуди поврзани со ракот.
доктор на медицина
Со правилна стратегија, околу 30% од случаите на рак може да се спречат.

Најчитани статии - медицина

Останати содржини