Инфективни заболувања
Од ноќеска, недела, 29 март 2015 година започнува летното сметање на времето. Ова значи дека ноќеска во 2 часот, стрелките на часовникот ќе се поместат за еден час нанапред и ќе се смета 3 часот.
доктор на медицина
Спленомегалијата или со други зборови зголемената слезина претсавува важен објективен знак на кој лекарот мора да помисли доколку при физикален преглед на абдоминална палпација почуствува туморозно променети граници на орган во пределот на левиот ребрен лак. Во таков случај лекарот е тој кој што треба да помисли зошто и од каде настанала ваквата промена во организмот.
доктор на медицина
Миокардитот претставува воспаление на срцевиот мускул кое се каракетеризира со жаришни или дифузни инфилтрати на воспалителни клетки во интерстициумот и во периваскуларното ткиво проследено со дегенарција или некроза на миокардот.
Од денес па се до крајот на наредната недела, започнува јавниот конкурс за активно членство на Македонската Организација на Медицински Студенти (МОМС)
Повеќето луѓе не сакаат да зборуваат за бојата на урината или изметот, но факт е дека тие можат многу да покажат за состојбата на вашето здравје. Денес ќе позборуваме малку за бојата на урината и нејзината поврзаност со здравјето ...

Најчитани статии - медицина

Останати содржини