Детско здравје и родителство
доктор на медицина

Што е тоа албинизам? Зошто настанува и кои се компликациите од оваа состојба?

специјалист ортопед
Специјална болница за ортопедија и трауматологија "Св. Еразмо" - Охрид

Според некои истражувања, кај 90 отсто од детската популација до двегодишна возраст постои некој облик на рамно стапало.

доктор по општа стоматологија

Има повеќе причини поради кои мора да се води грижа за млечните запчиња од самиот момент на нивното никнување.

Најчитани статии - медицина

Останати содржини