Детско здравје и родителство
студент по медицина
Доењето за 6 месеци и доење со додаток на цврста храна најмалку 12 месеци до 2 години е идеален модел за хранење на доенчиња. Еве 10 причини кои ги покажуваат здравствените, психолошки, економски и еколошки бенефиции на доењето.
доктор на медицина
Пубертетот кај машките деца се состои од две до четири години интензивен раст и развој на детето. Во овој период детето расте и се развива како физички така и психички при што станува возрасен маж. Во текстот што следи ќе се обидам да дадам важни информации во врска со пубертетот кај машките деца и се она што децата и родителите треба да ги знаат ...
студент на медицина
Хемолитичка анемија на новороденче е појава при која еритроцитите на бебето кое е Rh позитивно се нападнати од страна на мајката која е Rh негативна. Мајката развила антитела против Rh факторот и ги напаѓа еритроцитите на бебето како што би ги нападнала сите други страни агенси.
Од денес па се до крајот на наредната недела, започнува јавниот конкурс за активно членство на Македонската Организација на Медицински Студенти (МОМС)
студент на медицина
Прадер-Висли синдром е ретко генетско пореметување на 15 хромозом, проследено со психички и физички абнормалности, како и бихејвиорални проблеми. Доста е ретко и зафаќа една индивудуа на околу 20000 луѓе на глобално ниво.

Најчитани статии - медицина

Останати содржини