Центар за мозочен удар
д-р Маја Божиновска Смическа
специјалист невролог
Специјална болница по ортопедија и трауматологија "Св. Еразмо" - Охрид
Транзиторнaтa исхемичнa атакa -ТИА се карактеризира со кратотраен губиток на функцијата на дел од телото, бидејќи настанува прекин во дотокот на крвта во одреден дел на мозокот кој ја контролира изгубената функција.
д-р Маја Божиновска Смическа
специјалист невролог
Специјална болница по ортопедија и трауматологија "Св. Еразмо" - Охрид
Мозочен удар е клинички синдром кој се карактеризира со акутен губиток на мозочната фунција кој трае подого од 24 часови или пак доведува до смрт.

Најчитани статии - медицина

Останати содржини