Центар за мозочен удар
д-р Маја Божиновска Смическа
специјалист невролог
Специјална болница по ортопедија и трауматологија "Св. Еразмо" - Охрид
Многумина од нас не се свесни дека доколку знаат рано да ги препознаат симптомите на мозочниот удар, може да го спасат не само сопствениот живот туку и животот на некој друг. Овие симптоми се аларм за итност!!! Веднаш треба да се побара лекарска помош.
д-р Маја Божиновска Смическа
специјалист невролог
Специјална болница по ортопедија и трауматологија "Св. Еразмо" - Охрид

Мозочниот удар е трета најчеста причина за смрт во разиените земји, следејки ги коронарните болести и ракот, и главна причина за долготрајна физичка, когнитивна, емоционална, социјална и работна неспособност. Во продолжение на рубриката мозочен удар - прашања и одговори, дознајте како може да се намали ризикот од негово повторно настанување?

д-р Маја Божиновска Смическа
специјалист невролог
Специјална болница по ортопедија и трауматологија "Св. Еразмо" - Охрид

Кои тестови и испитувања докторите ќе ги направат при/по мозочен удар или ТИА?

д-р Маја Божиновска Смическа
специјалист невролог
Специјална болница по ортопедија и трауматологија "Св. Еразмо" - Охрид
Транзиторнaтa исхемичнa атакa -ТИА се карактеризира со кратотраен губиток на функцијата на дел од телото, бидејќи настанува прекин во дотокот на крвта во одреден дел на мозокот кој ја контролира изгубената функција.
д-р Маја Божиновска Смическа
специјалист невролог
Специјална болница по ортопедија и трауматологија "Св. Еразмо" - Охрид
Мозочен удар е клинички синдром кој се карактеризира со акутен губиток на мозочната фунција кој трае подого од 24 часови или пак доведува до смрт.

Најчитани статии - медицина

Останати содржини