Центар за мозочен удар
студент по медицина
Статините претставуваат група на лекови кои имаат својство да ја намалуваат концентрацијата на холестеролот во крвта. Влезени се во сите модерни водичи (гајдлајнси) за менаџирање на пациенти со хиперхолестеролемија и пациенти кои имаат визок ризик за настанување на миокарден инфаркт или пак евентуално цереброваскуларен инсулт. Но, тоа не е се.
д-р Маја Божиновска Смическа
специјалист невролог
Специјална болница по ортопедија и трауматологија "Св. Еразмо" - Охрид
Многумина од нас не се свесни дека доколку знаат рано да ги препознаат симптомите на мозочниот удар, може да го спасат не само сопствениот живот туку и животот на некој друг. Овие симптоми се аларм за итност!!! Веднаш треба да се побара лекарска помош.
д-р Маја Божиновска Смическа
специјалист невролог
Специјална болница по ортопедија и трауматологија "Св. Еразмо" - Охрид

Мозочниот удар е трета најчеста причина за смрт во разиените земји, следејки ги коронарните болести и ракот, и главна причина за долготрајна физичка, когнитивна, емоционална, социјална и работна неспособност. Во продолжение на рубриката мозочен удар - прашања и одговори, дознајте како може да се намали ризикот од негово повторно настанување?

д-р Маја Божиновска Смическа
специјалист невролог
Специјална болница по ортопедија и трауматологија "Св. Еразмо" - Охрид

Кои тестови и испитувања докторите ќе ги направат при/по мозочен удар или ТИА?

д-р Маја Божиновска Смическа
специјалист невролог
Специјална болница по ортопедија и трауматологија "Св. Еразмо" - Охрид
Транзиторнaтa исхемичнa атакa -ТИА се карактеризира со кратотраен губиток на функцијата на дел од телото, бидејќи настанува прекин во дотокот на крвта во одреден дел на мозокот кој ја контролира изгубената функција.

Најчитани статии - медицина

Останати содржини