тимот на Доктори.мк
Кристијан Ристовски
Кристијан Ристовски
студент по стоматологија
 
 

Кристијан Ристовски е роден во Скопје.

Основно образование завршува во ОУ „Христијан Тодоровски - Карпош“, а средно образование во СМУГС „Д-р Панче Караѓозов“ во смерот забни техничари, и обете со одличен успех. Моментално е студент по стоматологија, на Стоматолошкиот факултет при Универзитетот „Св.Кирил и Методиј“ - Скопје.

Покажува интерес за генетиката и има објавено 2 научни трудови во областа на психогенетиката и стоматолошкото згрижување на пациенти со Даунов Синдром. 


За Доктори.мк
Сајтот е преубав и полн со корисни информации кои што секој студент од областа на медицината па и секој што не се занимава со медицина би требало да ги погледне, заради тоа што знаењето е најголемо богатство, а токму тоа Доктори.мк го нуди во неизмерни количини.
Листа на статии од авторот: