тимот на Доктори.мк
Катерина И. Стојаноска
Катерина И. Стојаноска
професор по физичко и здравствено образование
 
 

Проф. Катерина Стојаноска е родена 1984 год. во Охрид. Средно образование гимназија “Св. Климент Охридски” ,  природно -  математички смер завршува во  2003 год. Дипломира на Факултетот за физичка култура при Универзитетот “Св. Кирил и Методиј” во Скопје во 2007 год.

Моментална работа во приватно училиште за спорт "Олимпиас" Скопје, и работа на проект за следење на развојните тенденци на некои антропометриски показатели, функционални и моторни способности кај деца на возраст од 3 до 6 и од 7 до 14 годишна возраст во Кисела Вода- Скопје, проект поддржан од локалната самоуправа на општина Кисела Вода.
 
Дипломи :
  • Развој на женски фудбал доделана од Ј.П."Билјанини извори"-Охрид
  • За организација на турнир по одбојка доделена од невладина организација "Младински совет"-Охрид

Работно искуство
  • Професор по физичка култура во основното училиште"Живко Чинго"-Охрид во период од 01.11-2008год до 10.06-2009год. на проект поддржан од локалната самоуправа на град Охрид.
  • Професор по физичка култура во основното училиште"Живко Чинго"-Охрид во период од 15.02-2010год до 10.06-2010год. на проект поддржан од локалната самоуправа на град Охрид.
  • Едногодишно работно искуство во игротека со деца од школска и предшколска возраст (вежби за корекција и превенција од искривувања на 'рбет)
прочитај повеќе...
За Доктори.мк

Во секојдневието се среќаваме со стресни ситуации кои пред се треба да знаеме како да ги амортизираме. Здравиот начин на живот му овозможува на човекот долгогодишно битие за кое секој се стреми да го доживее. Искуството покажува дека спортот игра најважна улога во развојот на човекот. 

прочитај повеќе...
Сертификати
  • тренер по хокеј на трева ( семинар одржан во Охрид од 27-29.03-2009год.)
  • освоено 3то место на турнир во Баните,Бугарија
  • освоено 1во место на турнир во Охрид, Македоонија
прочитај повеќе...
Листа на статии од авторот: