тимот на Доктори.мк
Иван Аргиров
Иван Аргиров
студент по медицина
 
 

Иван Аргиров е роден на 22.08.1992 во Куманово. Студент е на општа медицина, 3-та година во Штип. Средно образование има стекнато во гимназијата "Гоце Делчев", Куманово. Има учествувано на повеќе регионални медицински конгреси, но и на некои меѓународни конгреси и летни школи. Има големо искуство во областа на нутриционизмот, суплиментацијата и вежбањето.


За Доктори.мк
Порталот Доктори.мк е единствен македонски портал кој ни овозможува брз и лесен пристап на информации кои се напишани на разбирлив начин и за луѓето кои не се инволвирани во областа на медицината.
Листа на статии од авторот: