тимот на Доктори.мк
Христина Влавческа
Христина Влавческа
студент по медицина
 
 

Христина Влавческа од Охрид, средното образование има завршено во Св. Климент Охридски. Моментално е редовен студент на медицински факултет – Скопје. Редовен член на студентски парламент во склоп на факултетот, активно учествува во многу невладини организации и дел е од многубројни проекти.


За Доктори.мк
Сметам дека Доктори.мк е веб-сајт за љубопитни индивидуи кои можат да пронајдат се што им е потребно. Најмногу ми се допаѓа тоа што содржините се интересни, актуелни и веродостојни, претходно поткрепени со факти. Изманатиов период станува се поактуелна веб страна со доста зголемена посетеност.
Листа на статии од авторот: