тимот на Доктори.мк
Филип Синадиновски
Филип Синадиновски
студент по медицина
 
 
Образование
 • Основно образование „ОУ Петре Јованоски“ – Гостивар 1997 – 2004
 • Средно образование „СОУ Гимназија Панче Попоски“ – Гостивар 2004 – 2008
 • Високо образование Медицински факултет – Скопје 2008 –
Обуки, семинари и работилници
 • 14.05.2003 - Меѓународен конгрес за детски права, Покровител: Н.Е. Борис Трајковски, Претседател на Република Македонија
 • 17 – 26.08.2006 - Школа за човекови права, Хотел „Бисер” - Струга, Хелсиншки комитет – Скопје
 • 03.10.2004 – 03.06.2007 - Школа на толеранција, Хелсиншки комитет – Скопје
 • 28.09 – 05.10.2005 - Extra – Curricular activities for ethnically mixed school children
 • 20.11.2007 – 15.08.2008 - Црвен крст – Гостивар
 • 21 – 22.03.2008 - Денови на пријателство, Хотел „Метропол” – Охрид, Покровител: Н.Е. Бранко Црвенкоски – Претседател на Република Македонија
 • 2012 година - Координатор на Secret Science Club – EMSA Македонија

Натпревари, Награди, Стипендии
 • Државен натпревар по Биохемија II место, 2007 година
 • Државна стипендија, 2009 - 2010
 • Стипендија од фондацијата „Трајче Мукаетов”, 2010 –

Волонтерска работа
 • Хуманитарна акција – недела на стари лица, Црвен крст
 • Добротворни акции - Собирање на финансиски и други видови средства за бездомните луѓе во Гостивар

За Доктори.мк
Денес кога светот стана глобално село со помош на МАС медиумите, од исклучителна важност е присуството на едукативни WEB страни од типот на оваа. Важноста станува уште поголема поради фактот што македонската популација за жал е многу слабо медицински едуцирана. Сметам дека со помош на Доктори.мк и порталите слични на овој, ќе се овозможи што поголемо едуцирање, примарно на општата популација, а потоа и на студентите и младите доктори. Едукацијата е континуиран, а истовремено и не многу лесен процес во животот. Чест ми е што и јас можам да бидам дел од тимот на доктори и млади студенти кои заедно се трудат научната мисла да ја симплифицираат и доближат до сите заинтересирани за нешто повеќе од обичното секојдневие.
Листа на статии од авторот: