тимот на Доктори.мк
м-р Елена Јуруковска
м-р Елена Јуруковска
магистер по фармација
 
 

М-р Елена Јуруковска е родена на 16.01.1985 година во Битола. Основно и средно училиште завршува во Битола. Во 2011 година дипломира на Фармацевтскиот факултет при Универзитетот „Св.Кирил и Методиј" во Скопје и се стекнува со звањето магистер на фармација.

Конгреси и трудови:

  • Коавтор е на трудовите: „Рационална терапевтска примена на антибиотици во одделот за Инфективни заболувања во Клиничката болница во Битола во текот на 2005 година”, објавен во списанието Медикус Декември 2009 и „Компаративна анализа на потрошувачката на инсулини во општина Битола во текот на 2007/2008 година“, презентиран на Петтиот конгрес на фармацевтите на Србија, одржан во Октомври 2010 година во Белград.
  • Јули 2006 година - учество на конгресот на студенти по фармација со меѓународно учество, одржан во Охрид.

Ангажмани:

  • Од јуни 2010 година ангажирана во ДЕЛТА-ХЕЛТ КЕР ДООЕЛ Скопје, како надворешен соработник во делот на фармацевтската регулатива.
  • Од октомври 2011 до февруари 2012 стажира во аптека ЗЕНИТ ФАРМ - Скопје.

Активно познавање на англиски јазик; одлично познавање на MS Office – пакет и интернет пребарувачи.


За Доктори.мк
Доктори.мк, најдобри сте!
Листа на статии од авторот: