тимот на Доктори.мк
Елена Ангеловска
Елена Ангеловска
дипломиран психолог, магистрант по развојна психологија
 
 

Елена Ангеловска e родена на 09.04.1986 во Скопје, Р.Македонија. Средно образование завршува во гимназијата „Јосип Броз - Тито“ во Скопје, во 2004 г. Високо образование завршува на Институтот за психологија при Филозофскиот факултет - Универзитет „Св. Кирил и Методиј“ - Скопје, Р.Македонија во 2009 г., при што се стекнува со назив дипломиран психолог.

Тековно своето образование го продолжува на студии од втор циклус (постдипломски студии) на Филозофскиот факултет - Универзитет „Св. Кирил и Методиј“ - Скопје, насока - Развојна психологија.

Обуки

01.03.2009-01.03.2010 

 • Приватен кабинет за психотерапија и психодијагностицирање „Сега и Овде“

Работно искуство

2009-2012

 • Учество во проект на заводот за вработување
 • Учество во проекти на USAID
 • Учество во проект на агенција „Рејтинг“
 • ПЗУ „Психеа“ - работа со пациенти,клиничко тестирање
 • Forsped Logistics Solutions-Business Development Department
 • Објавување на статии во магазинот „Unique“ од областа на психологијата и здравјето
 • Објавување на  статии во списанието „Излез“ од областа на психологијата и  здравјето
 • Објавување на статии на web страната http://zdravje-ubavina.forume.biz/f60-forum
 • Основач на невладина организација „Умармен“ - Центар за психолошко помош и советување на маргинални групи   

Лични вештини и способности

 • Англиски јазик (читање, пишување, зборување), одлично ниво
 • Kомпјутерски вештини (Microsoft office), одлично ниво 

За Доктори.мк
Особена чест и задоволство е да се биде дел од тимот на еден вака добро структуриран и организиран сајт,составен од високо професионални и врвни стручњаци од секоја област,со цел споделување продуктивни информации наменети за секоја популација, полезност и квалитет за задоволување на сечии потреби и информации од здравствен карактер, во насока на подобрување на физичката и психичката благосостојба, како и подигање на квалитетот на живот на секој човек, онака како што секој заслужува. Честа е да се биде дел од тимот, целта е задоволството на читателите.
Листа на статии од авторот: