Што е тоа спирометрија и како се изведува? (видео)

Сприрометрија е дијагностичка метода која дава приказ на функционалната состојба на белите дробови. Преку оваа метода можат да се дијагностицираат различни заболувања, кои не е можно да се откријат преку други методи.

Повеќе во врска со оваа метода ќе ви објасни докторот во првиот дел од видеото кое денес ви го нудиме, додека во вториот дел ќе можете да видите како се изведува истата.

www.doktori.mk, 06.12.2013

Последна вест

Најчитани статии - медицина