Торакоцентеза - плеврална пункција (3D видео анимација)

Торакоцентезата е метода со која се врши евакуација на течност од меѓуплевралните листови или се зема материјал за пато-хистолошко испитување. Со плеврален излив се соочуваат голем дел од пациентите и ова не е ретко употребувана техника. Затоа ние денес решивме да ви објаснме како се изведува, во кратка но детална видео анимација ....

 

www.doktori.mk, 07.05.2014

Последна вест

Најчитани статии - медицина