Клеточна синтеза на протеини (видео анимација)

Да навлеземе малку во волшебниот интраклеточен свет. Процесот на создавање на протеини во клетката се нарекува транслација. Процес при кој аминокиселините се редат по редослед за да се добие одреден протеин.

Видео анимацијата која следува е поучна, особено за студентите и оние кои се занимаваат со изучување на човекот, видеото ќе им помогне да го сфатат процесот на создавање на протеини ...

www.doktori.mk, 04.11.2013

Последна вест

Најчитани статии - медицина