Срцева тампонада (видео анимација)

Срцева тампонада - поим за кој веќе сигурно имате слушнато. Срцевата тампонада означува состојба при која доаѓа до насобирање на течност во перикардното ќесе и изедначување на притисокот во срцевите шуплини со интраперикардниот притисок. Како доаѓа до срцева тампонада? Без многу пишување погледнете го видеото кое е кратко но, може се да ви објасни.

 

www.doktori.mk, 25.04.2014

Последна вест

Најчитани статии - медицина