Mит: Ракот е мојата судбина

доктор на медицина

Со правилна стратегија, околу 30% од случаите на рак може да се спречат.


 

  •  Глобални, регионални и национални политики и програми кои промовираат здрав начин на живот значително можат да ја намалат стапката на заболувања од рак кои се предизвикани од фактори на ризик како што се алкохол, нездрава исхрана и физичката неактивност. Подобрување на исхраната, физичката активност и одржување на здрава телесна тежина може да спречат околу една третина од најчестите видови на рак.

  • Врз основа на сегашните трендови, употребата на тутун се очекува да убие една милијарда луѓе во 21 век. Употребата на тутун е поврзана со 71% од сите смртни случаи со рак на белите дробови а најмалку 22% од сите смртни случаи од рак биле критични.

  •  Во многу земји во развој, има заблуди за дијагноза и третман кои можат да доведат поединци да бараат алтернативна грижа на местото на стандарден третман. Разбирањетo и одговарањетo на културни верувања и практики е од суштинско значење.

  •  Пациентите во развиените земји со дијагностициран рак непотребно страдаат и умираат поради недостиг на свест, ресурси и пристап до прифатлива, ефективна и квалитетна услуга кои им овозможуваат рана дијагноза и соодветен третман и нега.

 

Дознајте повеќе за д-р Дарко Стојановски

 

Извор: TOOLKITWORLD CANCER DAY 2013

Union for International Cancer Control

www.uicc.org

авторски текст, не смее да се користи за комерцијални цели и/или реемитување

www.doktori.mk, 13.08.2014

Последна вест

Најчитани статии - медицина