Аортална аневризма и аортална дисекција, што претставуваат и како настануваат (видео анимација)

Аортална аневрзима е проширување на еден дел од аортата при што може да дојде до дисекција и искрвавување. Аневризмата е асимптоматско пореметување, може да нема или да има многу малку типични симптоми се додека не настане компликација. Аневризмите можат да се јават во торакалниот(градниот) или абдоминалниот(стомачниот) дел од аортата. Што претставува и зошто се јавува аневризмата како и дисекцијата можете да разберете со прегледување на следната видео анимација.

www.doktori.mk, 04.08.2013

Последна вест

Најчитани статии - медицина