Како функционира дигестивниот систем? (видео анимација)

Дигестивниот систем започнува со устата, потоа храната преку хранопроводот оди во желудникот понатаму во дванаесет палачното црево, во тенките црева, па во дебелото и на крај оние материи кои не успеале да се обработат во ниеден дел од дигестивниот тракт преку ректумот завршуваат надвор од телото.

Како се ова функционира денеска сликовите ќе можете да го видите на следната видео анимација. Во неа се покажува патот на парчето храна кое започнува од устата и целиот тек на преработување се до исфрлање на несфарливите материи надвор од телото ...

www.doktori.mk, 16.04.2013

Последна вест

Најчитани статии - занимливости