Како да си го подобрите расположението?

студент на медицина
19.12.2012