Артефициелна (вештачка) вентилација - уста на уста

доктор на медицина

Секој од нас, без разлика дали е медицинско лице или не, во секојдневието може да биде затекнат од несакана ситуација во која може да е загрозен и животот на наш пријател или случаен минувач. Навременото, би рекол, реагирање, може да спаси понекогаш и човечки живот. Токму од таа причина, следат неколку медицински совети за укажување на итна помош. Во овој текст е претставен начинот на давање вештачко дишење (вентилација).

Ако е правилно направена, може да спаси живот.

 

Уверете се дали дишните патишта на пациентот се чисти со проверка на устата дали постои некаков стоп (опструкција).

 

1. Притиснете ги носниците на пациентот со помош на показалецот и палецот.

 

2. Земете длабоко воздух, и прилепете ја устата до устата на пациентот.

 

3. Вдувајте го воздухот силно, околу 1 секунда, и погледајте дали се подигнуваат градите на пациентот.

 

4. Ако не се подигнуваат, проверете дали:

  • Постои опструкција на дишните патишта;
  • Дали е доволно зафрлена наназад (екстендирана) главата;
  • Дали носниците се добро затворени.

 

5. Тргнете ја устата од пациентот и погледајте дали воздухот се издувува (експирира) нанадвор, што може да се потврди со:

  • Спуштање на градниот кош;
  • Звукот кој што го прави воздухот кој излегува од градите;
  • Воздухот се чувствува доколку лицето го приближиме до устата на пациентот.

6. Продолжете се додека пациентот не почне да дише сам.

 

 

 

Кон рубриката „Укажување на итна медицинска помош“

 

-авторски текст, не смее да се користи за комерцијални цели и/или реемитување-

www.doktori.mk, 01.11.2012

Последна вест

Најчитани статии - медицина