Артериовенски малформации на мозокот - АВМ

специјализант по општа хирургија

Артериовенска малформација на мозокот претставува систем на дилатирани артерии, кои директно, без посредство на капиларна мрежа, се вливаат и комуницираат со венскиот систем.

Етиолошки фактори

Етиологијата е конгенитална и недоволно позната. Се смета дека се работи за промени во ембрионалниот развој на капиларната мрежа од ендотелниот канал, од 3 до 5 недела од бременоста.

Карактеристики на артериовенската малформација

Локализација:

 • Поглавината;
 • Коските на черепот;
 • Мозочните обвивки;
 • Мозочен паренхим.

Големина:

 • Од неколку мм до гигантски, кои ја зафаќаат целата мозочна хемисфера и се шират на двете мозочни хемисфери.

Кои се симптомите?

 • Иако артериовенските малформации се вродени аномалии, сепак првите симптоми најчесто се јавуваат од 20-30 год. од животот. Еден од знаците за артериовенска малформација може да биде епилептичен напад.
 • Интермитентни невролошки дефицити.
 • Интракранијални крварења, кои најчесто се манифестираат како интрацеребрално крварење. Поретко интравентрикуларно, а многу ретко како субарахноидално крварење.
 • Субјективен шум во ушите кој е синхрон со пулсот кој може да биде и објективен на стетоскоп во 5-10% од случаите.

Дијагноза

 • ЕЕГ
 • КТМ
 • Ангиографија
 • МРИ

Терапија

 • Хируршка;
 • Емболизација;
 • Радиотерапија, ако е длабоко во функционалните зони.

 

-авторски текст , не смее да се користи за комерцијални цели и/или реемитување-

останати статии од авторот > > >

www.doktori.mk, 11.07.2012

Последна вест

Најчитани статии - медицина