Факти за ХПВ (Хуман папилома вирус) инфекцијата

Хуманиот папилома вирус (ХПВ) е член на папилома семејството на вируси и е способен за инфицирање на луѓето. Како и сите папиломавируси, ХПВ продуцира инфекции само во кератиноцити на кожата или мукозните мембрани. Додека мнозинството од речиси 200 познати видови на ХПВ не предизвикуваат никакви симптоми кај повеќето луѓе, некои видови можат да предизвикаат брадавици (verrucae), додека други можат, во мал број на случаи, да доведат до рак на половите органи кај двата пола. Тоа почесто се случува кај жените, па истиот во скоро 100 проценти од случаите е предизвикувач на рак на грлото на матката. Исто така, може да предизвика рак на главата и вратот (јазикот, крајниците и грлото).

ХПВ - Сексуално пренослива инфекција

Повеќе од 30 до 40 типови на ХПВ обично се пренесуваат преку сексуален контакт. Некои сексуално преносливи типови на ХПВ можат да предизвикаат генитални брадавици. Постојана инфекција со „високоризични“ типови на ХПВ, различни од оние кои предизвикуваат брадавици на кожата, може да напредува во преканцерозна лезија и инвазивен карцином. ХПВ инфекцијата е причина за речиси сите случаи на рак на матката. Сепак, повеќето инфекции со овие типови не предизвикуваат болест.

Повеќето ХПВ инфекции кај младите жени се привремени и немаат долгорочно значење. 70% од инфекции со вирусот ги снемува во тек на 1 година, а 90% во тек на 2 години. И секако дека тука најголема улога има способноста на организмот да се справува со инфекциите - односно имунитетот.

Кога инфекцијата продолжува?

Кај 5% до 10% од заразените жени постои висок ризик за развој на преканцерозна лезија на грлото на матката, која може да напредне во инвазивен цервикален карцином. Овој процес обично трае 15-20 години, обезбедувајќи многу можности за откривање и лекување на пре-канцерогени лезии. Прогресија на инвазивен карцином може да биде речиси секогаш спречена кога се применуваат стандардни стратегии за превенција.

ПАП тест и борбата против ракот на грлото на матката

Со помош на скрининг Папаниколау (ПАП) тест или цитолошка анализа - биопсија се прави рано откривање на абнормални клетки кои може да се развијат во рак. Ако абнормалните клетки се најдат, жените треба да направат колпоскопија. За време на колпоскопската инспекција може да се направи биопсија на абнормалните области. Истите можат да се отстранат со едноставна процедура, обично со cauterizing јамка или криотерапија. Лекување на абнормалните клетки на овој начин може да го спречи развивањето на рак на грлото на матката.

Со Пап тестовите се намалува инциденцата и жртвите на ракот на грлото на матката во развиениот свет, но дури и така имало 11.000 случаи и 3.900 смртни случаи во САД во 2008 година. Ракот на грлото на матката има значително висока инциденца на смртност кај сиромашното население; во светот има околу 490.000 случаи и 270.000 смртни случаи годишно. Според ова може да се каже дека најважна од се е превенцијата со редовни гинеколошки прегледи како и ХПВ вакцина со која може да се спречи инфекцијата со ХПВ типови (16 и 18) кои предизвикуваат 70% од ракот на грлото на матката.

 

повеќе за авторот >>>

-авторски текст, не смее да се користи за комерцијални цели и/или реемитување-

www.doktori.mk, 06.06.2014

Последна вест

Најчитани статии - медицина