Стручен состанок на тема "Бруцелоза"

 

Здружението на епидемиолози на Република Македонија при МЛД, во април и мај ќе организира стручни состаноци на тема "Бруцелоза" низ целата држава.

Агенда

12:00-12:15 - Регистрација на учесниците

12:15-12:45 - Бруцелоза - зонооза предизвик и во 21 век

Прим. Д-р Благоја Алексоски, Д-р Кристина Ставридис

12:45-13:15 - Бруцелоза - состојба во Република Македонија и во светот

Д-р Гордана Кузмановска, Д-р Владимир Микиќ

13:15-13:30 - Кафе пауза

13:30-13:50 - Состојба со бруцелозата на територијата што ја покрива регионалниот Центар за

јавно здравје Епидемиолог од ЦЈЗ

13:50-14:00 - Презентација на новиот анкетен лист за заболен од бруцелоза изработен од ИЈЗ

Скопје Д-р Владимир Микиќ, Д-р Кристина Ставридис

14:00-14:15 - Дискусија

14:15-14:30 - Пополнување на пост-тест формулар и доделување на сертификати за учество

 

Напомена

Стручниот состанок е сертифициран од ЛКМ и носи 4 бода за секој учесник!

Котизација за учесниците на на состанок изнесува 300,00 ден.

Местото на одржување на состанокот е дадено во продолжение

 

 • Април, 2012 година

 1. Во Скопје на 09.04.2012 - Понеделник  во Институтот за јавно здравје (Горна сала)
 2. Во Кочани на 10.04.2012г. – Вторник (на локација која ќе ја договори Центарот за јавно здравје - Кочани)
 3. Во Тетово на 11.04.2012г. – Среда  (на локација која ќе ја договори Центарот за јавно здравје - Тетово)
 4. Во Скопје 12.04.2012г. – Четврток  во салата на РЕПЛЕК-Скопје
 5. Во Штип на 17.04.2012г. – Вторник (на локација која ќе ја договори Центарот за јавно здравје - Штип)
 6. Во Велес на 19.04.2012г. – Четврток (на локација која ќе ја договори Центарот за јавно здравје - Велес)
 7. Во Скопје 20.04.2012г. – Петок  во во салата на РЕПЛЕК-Скопје
 8. Во Скопје 23.04.2012г. – Понеделник  во салата на РЕПЛЕК-Скопје
 9. Во Прилеп на 25.04.2012г. - Среда (во салата на ЦЈЗ-Прилеп)
 10. Во Куманово на 30.04.2012г. - Понеделник (на локација која ќе ја договори Центарот за јавно здравје - Куманово)

 

 • Мај, 2012 година

 1. Во Битола на 03.05.2012г. – Четврток (на локација која ќе ја договори Центарот за јавно здравје - Битола)
 2. Во Скопје на 07.05.2012г. - Понеделник во салата на РЕПЛЕК-Скопје
 3. Во Струмица на 08.05.2012г. – Вторник (на локација која ќе ја договори Центарот за јавно здравје - Струмица)
 4. Во Гостивар на 11.05.2012г. – Петок (на локација која ќе ја договори Центарот за јавно здравје – Тетово, ПЕ Гостивар)
 5. Во Скопје на 14.05.2012г. – Понеделник во салата на РЕПЛЕК-Скопје
 6. Во Радовиш на 15.05.2012г. – Вторник (на локација која ќе ја договори Центарот за јавно здравје – Штип, ПЕ Радовиш)
 7. Во Охрид на 16.05.2012г. – Среда (на локација која ќе ја договори Центарот за јавно здравје – Охрид)
 8. Во Скопје на 18.05.2012г. – Петок во салата на РЕПЛЕК-Скопје
 9. Во Струга 23.05.2012г. – Среда во (на локација која ќе ја договори Центарот за јавно здравје – Охрид, ПЕ Струга)
 10. Во Кичево на 25.05.2012г. – Петок во (на локација која ќе ја договори Центарот за јавно здравје – Битола, ПЕ Кичево)
 11. Во Гевгелија на 28.05.2012г. – Понеделник (на локација која ќе ја договори Центарот за јавно здравје – Велес, ПЕ Гевгелија)
 12. Во Кавадарци на 30.05.2012г. – Среда (на локација која ќе ја договори Центарот за јавно здравје – Велес,  ПЕ Кавадарци)

 

Пријавување и дополнителни информации

За дефинитивно одредување на локацијата или евентуална промена на местото на одржување на Стручниот состанок благовремено ќе бидете информирани по е-маил или на web-страната на ИЈЗСкопје  www.iph.mk

Кандидатите кои се заинтересирани за учество на Стручните состаноци  потребно е да се пријават најдоцна два дена пред одржување на состанокот, поради ограничениот број на можни учесници (40-50 учесници, во зависност од обезбедената сала).

Учесниците за Стручните состаноци организирани во Скопје ќе се пријавуваат до Институтот за јавно здравје на РМ на следната е-маил адреса:

Учесниците за Стручните состаноци организирани во останатите градови во РМ, ќе се пријавуваат до надлежните епидемиолошки служби при ЦЈЗ/ПЕ за даден регион на следните е-маил адреси (или на телефон на ЦЈЗ/ПЕ):

zzz_radovis@yahoo.com; strumica zavod ; zzzprilep@yahoo.com; zzzstruga@yahoo.com; Kicevo ; Toni Konjanovski ; Tatjana Stanimirovic ; Riste Kavadarci ; Biljana Veles ; ZZZ Ohrid ; Jovanka Ohrid ; Vojislav Ognjanoski ; Suzana Tetovo ; ZZZ Stip ; ZZZ Veles ; Zavod Tetovo ; zavod Gevgelija ; zzz kocani ; jadrankastamenkovska@yahoo.com; zzz kumanovo ; Sinisa Stojkoski ; biljanadanilovska@yahoo.com;eadamovska@yahoo.com; zzzbt@t-home.mk, Liljana Lazarevska ;

извор:

                                                Здружение на епидемиолози на РМ

www.doktori.mk, 08.04.2012

Најчитани статии - вести