Екстракција на млечни заби

доктор по стоматологија
26.01.2012